Skötselråd

Förvaring av din Aprilia

Korrekta åtgärder vid långtidsförvaring av din Aprilia är viktiga för att upprätthålla säkerheten och tillförlitligheten på din Aprilia.

Kontakta med fördel din auktoriserade verkstad som har kunskap och nödvändiga verktyg för att preparera din Aprilia på rätt sätt inför vintern.

Om din Aprilia inte skall användas under längre perioder, exempelvis vintertid, måste åtgärder vidtas för att skydda mot korrosion, för att hålla batteriet i bra skick och för att förhindra att avlagringar bildas i bränslesystemet, vilket ofta sker om bensinen får stå kvar under lång tid.

Tänk på att bensin är extremt eldfarligt och under vissa förhållanden explosivt. Iaktta försiktighet när du hanterar bensin. Förvara INTE fordonet med bensin i tanken i hemmet eller i ett garage där det finns öppen eld, pilotlågor, gnistor eller elektriska motorer. Bristande respekt för detta kan orsaka en explosion eller brand med mycket allvarliga konsekvenser.

Gör gärna en lista på de arbeten du utfört och fäst den på styret. Det underlättar när du vill börja köra igen efter vinterförvaringen.

Fyll bränsletanken och tillsätt gärna bränslestabilisator. Starta motorn och kör så länge att stabilisatorn får möjlighet att nå förgasaren alternativt insprutningens ventiler. Fortsätt köra motorn tills den når arbetstemperatur innan du stannar den. Byt motoroljan och starta motorn så att den nya oljan får cirkulera. Se över och byt eller justera drivpaket efter behov. Kontrollera däckens lufttryck och fyll till rekommenderade värden. Koppla på underhållsladdare och se till att laddningen sker i en väl ventilerad lokal. Explosiv vätgas kommer ut ur batteriet vid laddning. Håll alltid gnistor, öppna lågor och cigaretter borta från batteriet för att undvika explosioner. Kontrollera nivån i kylsystemets expansionskärl och fyll på vätska vid behov. För att skydda kåpor, motor och chassi från korrosion följer du den procedur som beskrivs i avsnittet om rengöring av fordonet. Om fordonet skall täckas över, måste ett icke helt lufttätt material användas. Detta för att undvika kondensfukt. Undvik plastmaterial.

Uppstart

Ladda upp batteriet. Demontera och undersök tändstift. Byt ut om de är slitna eller korroderade. Rengör luftfiltret. Starta motorn och varmkör tills oljan har driftstemperatur. Stanna motorn. Kontrollera oljenivån i motorn. Kontrollera att alla reglage fungerar: bbromsarna, gashandtaget, eventuell koppling och växelreglage.

Vrid styret till fullt styrutslag så du försäkrar dig om att styrlagren går lätt.

Undersök kylarslangens anslutningar och kylvätskenivån i expansionskärlet. Kylvätska innehåller giftiga kemikalier som kan vara dödliga om de förtärs. Kylvätska på huden eller i ögonen kan vålla irritation. I ögonen kan ångor från vätskan vara besvärande. Om du råkat svälja kylvätska, använd inga kräkmedel, sök omedelbart läkare. Om du får vätska i ögon eller på huden, skölj noga med vatten. Lämna in gammal kylvätska till bensinstation, miljöstation eller återvinningscentral. Se till att du har rätt lufttryck och balanserade hjul. Kontrollera dina däck regelbundet och använd vid byte endast däck som är rekommenderade av Aprilia (fråga din återförsäljare). Om man inte följer detta riskerar man obalans, onormal förslitning och/eller försämrade vägegenskaper vilket kan leda till olyckor. Kontrollera och justera lufttrycket i båda däcken. Det är mycket viktigt för köregenskaperna. Kontrollera att alla elektriska komponenter fungerar korrekt, tänk speciellt på bromsljusen, blinkers och signalhorn.

Se till att din Aprilia inte läcker bensin, olja eller kylvätska.

Tvätt

Innan du börjar använda något eller några av alla de fina rengöringsmedlen som finns i handeln bör du komma ihåg ett par enkla saker som kan göra stora skillnader.

  • Undvik onödiga repor. Ta av dig smycken så som armband och ringar samt allt annat som kan tänkas skada din Aprilia. Ta gärna av skärp med metallspännen och jacka med dragkedja. De kan vara riktigt elaka mot din lack om du inte tänker dig för.
  • Försök inte tvätta din Aprilia direkt efter en åktur. Låt den svalna ordentligt. Det är inte bara risk för att du kan bränna dig på motorn eller avgassystem, utan rengöringsmedel och vax kan reagera mot värmen.
  • Var noga med att spola av svamp och hink så att den inte finns gammalt smuts, grus och dylikt som kan skada lack och krom.
  • Var även noggrann med att spola av din motorcykel från löst smuts innan du börjar arbeta med rengöringsprodukter.

Om du har en riktigt smutsig Aprilia och bestämmer dig för att använda avfettningsmedel, så var noga med att inte låta avfettningen komma i kontakt med ytor som kan ta skada. Instruktioner finns på flaskan. Låt avfettningen verka någon minut och spola sedan av den och det smuts som lösts noggrant. Använd inte för högt tryck på vattnet, vilket kan repa lacken om det finns grus eller annan smuts kvar på din MC. För högt tryck på vattnet kan även göra att det tränger in fukt på ställen som det inte bör finnas fukt. (Våra erfarenheter är att undvika avfettning om det är möjligt. Tvätta hellre ofta. Avfettningen tar bort mycket av det lackskydd som finns).

  • Använder du rengöringsmedel från din återförsäljare får du ett skonsamt medel som inte mattar din lack utan lämnar en glans efter sig. Schampo-produkter innehåller även medel som mjukar upp ditt vatten så det inte ligger kvar och lämnar ljusa fläckar efter sig då det torkar. Dessa rengöringsmedel kan du även jobba med i direkt solljus utan att det för snabbt torkar eller lämnar det där irriterande skimret efter sig.
  • Var noga med att skölja motorcykeln från både smuts och schampo. Spola gärna i flera omgångar så du verkligen ser att hela motorcykeln är ren och att du får bort det smuts som rinner av motorcykeln först efter ett tag. Spola även nerifrån och upp första gången du sköljer, så att inte smutsen från övre delen av din mc fastnar i det vägsmuts som ofta finns längre ner.
  • Var noga med att torka din Aprilia om det samlas vattendroppar på den. Dropparna har en förmåga att alltid innehålla kalk eller dra åt sig frön från växter vilket lämnar fläckar när det torkar. Vid torkning rekommenderar vi ett riktigt skinn med bra uppsugningsförmåga eller en lövblås som fungerar utmärkt för att blåsa din mc torr. Var noga med att både skinn och blås är rena.
  • Är dina fälgar hårt smutsade av bromsdamm eller vägsalt, rekommenderar vi speciella rengöringsmedel ur vår serie av rengöringsprodukter som effektivt tar bort all oönskad smuts utan att skada fälgar eller bromsar.

Din återförsäljare har oftast rengöringsmedel som är speciellt anpassade för fordon och krom.

Polera och försegla

Nu när du tvättat din Aprilia ska du vara observant på hur vattnet reagerar.

Har vattnet svårt att rinna av har du förmodligen behov av att polera. Polera och försegla är inte bara för syns skull. Det är ett ovärderligt skydd mot såväl vägsmuts, dåligt väder som starkt solljus.

När du jobbar med vax ska du alltid försöka att undvika direkt solljus. Du bör även förvara den från solljus i ett par timmar efter förseglingen. Tänk på att använda ren svamp för appliceringen och rena trasor för att polera. (Vi rekommenderar att du upprepar proceduren med polering och försegling minst två gånger per säsong).

Jämförslista
Boka provkörning